Low-level lasertherapie voorafgaand aan oefeningen bij knieartrose


NEDERLANDSE VERTALING: Resultaten: De nieuwe gegevens die tijdens de follow-upperiode werden verkregen, toonden aan dat alle uitkomsten stabiel bleven en dat er geen significante verschillen waren tussen de groepen na drie en zes maanden. De dagelijkse consumptie van noodanalgetica (paracetamol) was echter significant lager in de LLLT-groep gedurende de follow-upperiode, eindigend op een groepsverschil van 0,45 vs. 3,40 eenheden (P <0,001) na zes maanden follow-up. We concluderen dat binnen de beperkingen van deze kleine studie de eerder gerapporteerde verbetering na LLLT plus inspanning gedurende een periode van zes maanden gehandhaafd bleef.


Conclusie: We vinden dat de verbeteringen direct na de interventie van LLLT plus krachtoefeningen gedurende zes maanden aanhielden.


Doelstellingen: Het beoordelen van de langetermijneffecten van low-level lasertherapie (LLLT), in combinatie met krachtoefeningen bij patiënten met artrose van de knie.


Ontwerp: Follow-up resultaten na drie en zes maanden in een eerder gepubliceerde gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie.


Omgeving: gespecialiseerde revalidatiediensten.


Proefpersonen: Veertig deelnemers van beide geslachten, in de leeftijd van 50-75 jaar met artrose van de knie graad 2-4 op Kellgren-Lawrence-schaal.


Interventie: De LLLT-groep ontving 10 LLLT-behandelingen met onzichtbare infraroodlaser (904 nm, 3 joule / punt) gedurende drie weken, gevolgd door een acht weken durend programma voor versterkende oefeningen onder toezicht. De placebo LLLT-groep kreeg een identieke behandeling, maar de infraroodlaseroutput was uitgeschakeld.


Belangrijkste metingen: pijn op een visuele analoge schaal, paracetamolconsumptie en ernst van artrose gemeten door de Western Ontario en McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) en Lequesne Index.


Sleutelwoorden: artrose; opdrachten; knie; lasertherapie op laag niveau.


Bekijk hier het hele onderzoek.

13 keer bekeken0 reacties