Totaal overzicht van 837 studies: Het effect van Low Level Laser therapie bij artrose van de knie.

De Nederlandse vertaling staat onderaan het onderzoek.NEDERLANDSE VERTALING

Introductie: Low-level lasertherapie (LLLT) werd geïntroduceerd als een alternatieve niet-invasieve behandeling voor artrose, maar de effectiviteit ervan is nog steeds controversieel. Het belangrijkste doel van dit artikel was om de veiligheid en werkzaamheid van LLLT te bepalen bij patiënten met knieartrose (KOA).

Methode: Om bewijs te verzamelen, werden de belangrijkste medische databases en relevante websites zonder tijdslimiet doorzocht. We zochten met de juiste trefwoorden en strategieën. Na kwaliteitsbeoordeling van onderzoeken werden onderzoeksgegevens geëxtraheerd door twee beoordelaars. Standaard gemiddeld verschil voorgesteld door inverse variantie werd gebruikt in de meta-analyse met behulp van het random-effects-model. Twaalf waarden werden gebruikt voor de evaluatie van heterogeniteit.

Resultaten: In totaal werden 823 onderzoeken, 14 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT's) geselecteerd na de laatste beoordeling. Er was een significant verschil tussen LLLT en placebo in pijn in rust (P = 0,02), pijn bij activiteit (P = 0,01), totale pijn (P = 0,03), WOMAC-functie (P = 0,01), WOMAC-stijfheid (P = 0,02) ) en WOMAC-totaal (P <0,0001) in het voordeel van de LLLT. Er was geen significant verschil tussen LLLT en Placebo in WOMAC-pijn (P = 0,09) en bewegingsbereik (P = 0,1).


Conclusie: Ondanks enkele positieve bevindingen ontbrak deze meta-analyse aan gegevens over hoe de effectiviteit van LLLT wordt beïnvloed door belangrijke factoren: golflengte, energiedichtheid, behandelduur, aantal sessies, de ernst van de KOA en de plaats van toediening.


Bekijk hier het gehele onderzoek.


Wat betekenen deze uitslagen?

Pas als we vinden dat de kans op toeval klein is, gaan we ervan uit dat het gevonden verschil ‘klopt’. Deze waarschijnlijkheid (de probability) wordt uitgedrukt in een p-waarde. Vinden we bijvoorbeeld een p-waarde van 0,10 dan is er 10% kans dat we de nulhypothese (‘er is geen verschil’) ten onrechte verwerpen. We zouden nog 10% kans hebben dat dit toch op toeval berust. Is de p-waarde 0,30 dan is er zelfs 30% kans dat het gevonden verschil op toeval berust. Bij een p-waarde van 0,01 is er toch nog 1% kans dat het verschil op toeval berust. In het medisch onderzoek wordt doorgaans een p-waarde van 0,05 als afkappunt beschouwd. Is er dus een p-waarde kleiner dan 0,05, dan spreken we van ‘statistisch significant’. We accepteren dan nog altijd dat er een kans van ten hoogste 5% is dat het gevonden verschil op toeval berust*.


*Bron: https://www.henw.org/artikelen/p-waarden-en-klinische-relevantieWat is de J/cm2 van Safe Laser?


Duur van behandelingen (op één plek!):

Er zijn verschillende energiehoeveelheden (joules) nodig voor verschillende behandelingen om een efficiënte genezing te bereiken. Grotere hoeveelheden energie kunnen worden geleverd door langdurige bestraling van het behandelingsgebied.


De Safe Laser 500 Infra en Safe Laser 1800 Infra apparaten leveren dezelfde hoeveelheid energie per oppervlakte-eenheid, daarom zijn de behandeltijden gelijkwaardig.

Het behandelgebied van de Safe Laser 1800 Infra is ongeveer 4x groter dan het Safe Laser 500 apparaat, wat de efficiëntie en mogelijke penetratiediepte van het laserlicht vergroot.
39 keer bekeken0 reacties