Werkzaamheid van low-level lasertherapie geassocieerd met oefeningen bij artrose van de knie

De Nederlandse vertaling staat onderaan het onderzoek.

NEDERLANDSE VERTALING


Resultaten: Bij het vergelijken van groepen werden ook significante verschillen in de activiteit gevonden (P = 0,03). Er werden geen andere significante verschillen (P> 0,05) waargenomen in andere variabelen. Bij intragroepanalyse hadden deelnemers aan de lasergroep een significante verbetering ten opzichte van de basislijn op pijn (P = 0,001), bewegingsbereik (P = 0,01), functionaliteit (P = 0,001) en activiteit (P <0,001). Er werd geen significante verbetering gezien in de placebogroep.


Conclusie: Onze bevindingen suggereren dat lasertherapie op laag niveau in combinatie met oefeningen effectief is bij het verlichten van pijn, functioneren en activiteit bij patiënten met artrose van de knieën.


Doelstellingen: Inschatten van de effecten van low-level lasertherapie in combinatie met een programma van oefeningen op pijn, functionaliteit, bewegingsbereik, spierkracht en kwaliteit van leven bij patiënten met artrose van de knie.


Opzet: een gerandomiseerde dubbelblinde, placebogecontroleerde studie met opeenvolgende toewijzing van patiënten aan verschillende behandelingsgroepen.

Omgeving: speciale revalidatiediensten.

Proefpersonen: Veertig deelnemers met artrose in de knie, 2-4 graad artrose, tussen 50 en 75 jaar en beide geslachten.


Interventie: De deelnemers werden gerandomiseerd in een van de twee groepen: de lasergroep (lage dosis lasertherapie van 3 J en oefeningen) of placebogroep (placebolaser en oefeningen).


Belangrijkste metingen: pijn werd beoordeeld met behulp van een visuele analoge schaal (VAS), functionaliteit met behulp van de Lequesne-vragenlijst, bewegingsbereik met een universele hoekmeter, spierkracht met behulp van een dynamometer en activiteit met behulp van de Western Ontario en McMaster Universities Osteoarthritis (WOMAC) vragenlijst op drie tijdstippen: (T1) baseline, (T2) na het einde van de lasertherapie (drie weken) en (T3) het einde van de oefeningen (11 weken).


Bekijk hier het hele onderzoek.

 


13 keer bekeken0 reacties
Uitleg behandeling Safe Laser.jpg

Een gratis adviesgesprek

voor uw pijn?

GA DIRECT NAAR

Of blijf op de hoogte via onderstaande kanalen

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Pijncentrum Echt

Gelrestraat 19, 6101 EV Echt (Ingang Shoefit)

+316 27 53 6008

info@pijncentrumecht.nl